O Zakładzie

Zaklad Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu jest jednostką Instytutu Kultury Fizycznej. Obecnie zajmuje sie m.in. pozytywnymi miernikami zdrowia dzieci i młodzieży w regionie kujawsko-pomorskim.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Zakład Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu
ul. Sportowa 2, 85-092 Bydgoszcz