Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Władze Katedry Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik Katedry
dr hab. Patrycja Lipińska, prof. uczelni